Tillbaka

LICENSAVTAL- Enanvändarlicens BioMaster 

Copyright © 2012-03-01  SWEOM.

Alla rättigheter förbehålls.

Användning av programvaran BioMaster har följande föreskrifter: Gäller för BioMaster

Allmänt

SWEOM  SW Energi och Miljö Byrån : Är ett konsult, utvecklings och produktföretag. Våra möjligheter att vidareutveckla våra dataprodukter och ge våra kunder god service är helt beroende av att våra Licensavtal följs. Vi är därför måna om detta och följer oftast också på olika sätt upp detta. För Dig som behöver ytterligare BioMaster/licenser eller är intresserade av nätverksinstallationer så vill vi informera om att vi alltid har bra erbjudanden. Kontakta oss för ytterligare info på email info@sweom.se   SW Energi och Miljö Byrån för ett utdrag ur licensregister. Är Du osäker om Din status kontakta oss för besked om du är registrerad i detta eller ej.

1§) Programmet får endast användas av den person som är licensierad användare enligt 6§ nedan.

2§) Användarlicensen är s.k. En användarlicens. D.v.s. ett program/licens behövs för varje användare. En användare får dock installera BioMaster i t.ex. en stationär dator och en bärbar. Huvudkravet är att det är samma person som använder datorerna och att dom ej används samtidigt. Ett special fall är en inmätningsstation eller liknande som använder BioMaster i ett system med olika skift. Där behövs bara en licens i denna dator även om olika personer använder datorn i fråga.

3§) Spridning i liten skala (max 40 exemplar) av pappers utskrifter från programmet får ske fritt. Vid större spridning krävs skriftligt medgivande från SW Energi och Miljö Byrån. Datafiler från BioMaster får endast delges andra Licensierade BioMaster användare om inte tillstånd inhämtats från oss för annan spridning.

4§) Användning av programvaran BioMaster som strider mot detta avtal är olaglig och undergräver också våra möjligheter att utveckla BioMaster vidare till skada för alla parter.

5§) SW Energi och Miljö Byrån kan inte i något fall ställas till svars för direkta, indirekta, oförutsedda skador, eller följdskador eller ekonomiska förluster för användaren eller annan person, företag eller organisation etc. på grund av brukandet av programmet BioMaster eller felaktigheter i programvaran/kalkylmodeller mm BioMaster eller felaktig användning eller tolkning av resultat!

6§) Licensierad användare är den som fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot SW Energi och Miljö Byrån för utförda programleveranser.

SWEOM

SW Energi och Miljö Byrån
Strandvägen 34C, 652 23 Karlstad, Sverige
Telefon +46 54-7727200 
e-mail info@sweom.se

www.sweom.se

 

Om något känns oklart i Licensavtalet, kontakta givetvis SW Energi och Miljö Byrån för att diskutera din fråga!