Tillbaka

Metanol

Metanol eller även kallat,  träsprit,  karbinol, eller metylalkohol har fått ett ökat intresse som alternativt bränsle. Allt fler röster hörs som talar för Metanol före Etanol.

Metanol kan framställas utan jäsning (krävs för etanol) istället används förgasning vilket är en stor fördel vid storskalig produktion. Metanol kan framställas genom förgasning av kol eller tex bionergiråvaror  dvs skogsråvaror som ju också innehåller kol.  Metanolen är den enklaste Molekylen att framställa. Den kemiska beteckningen är: CH3OH. Metanol är mycket giftigt och påverkar bla syncentrum. Dessutom sägs Metanol vara aggressivt mot motorn.

Strukturformel

KVA dvs Kungliga vetenskapsakademin hävdar att hela Sveriges behov av drivmedel idag (2013) kan ersättas med Metanol under vissa förutsättningar tex att skogsproduktionen kan öka med 30% och att trädslagen anpassas  men även utan dessa åtgärder är Metanol ett högintressant bränsle.

Erfarenheten att använda Metanol som drivmedel är relativt stor och mycket lång inom främst hobbymodellindustrin dvs modellflyg och modellbilar samt inom racing då det är mindre brandfarligt än bensin.

 

Egenskaper

Densitet Visas ej i demon  kg/liter

Smältpunkt Visas ej i demon  gr C

Kokpunkt Visas ej i demon  (diesel ca 250 gr bensin ca 150-200 gr)

Metanolframställning

Produktion av Metanol sker genom förgasning medan etanol framställs genom jäsning. Gasen Visas ej i demon  och renas genom destillation. Metanol kan blandas med bensin i olika proportioner. Det krävs mycket mindre råvara per framställd mängd bränslen om förgasning används vilket kan göra Metanolen till ett mycket intressant bränsle.

Det pågår inte så många Metanol projekt i Sverige men ett av dem är Värmlands Metanol i Hagfors som drivs av Björn Gillberg och har som syfte att starta en storskalig produktion av Metanol i Hagfors.