Tillbaka

 

Torv

Torv är och spås bli ett allt viktigare bränsle i den Svenska energiomställningen till ett uthålligt energisystem. Torv klassas idag som ett Biobränsle då det anses vara förnybart. I BioMaster har vi tidigare inte haft med så mycket fakta om torv men nu anser vi att torven har fått en god status som Biobränsle och kommer därför efter hand ge alltmer information om torv.

Sverige har lång tradition inom torvbrytning och flera värmeverk använder idag stora mängder torv. Exempelvis Mälarenergi .

Torvbränsle kan  produceras i form av:

Vilken form man väljer kan bero på pannutrustning och transportsystem men valet är också  beroende av vad marknaden kan erbjuda. Betydande mängder torvbränslen importeras från bla Estland. Nedan en bild på sk stycketorv i närbild och en vy av stack.

 

 

 

 

 

Sveriges torvmarker

Av Sveriges landareal är Visas ej i demon  ha täckta av torv motsvarande ca 25% av landet. Många torvområden är mycket små eller grunda och lämpar sig inte alls för torvbrytning. Ett vanligt djup på torvmarken är 1-2 m men vissa torvmarker kan vara ändå djupare. Torvmarker finns från norr till söder i Sverige. Dock vanligast i Norrland, Bergslagen och Småland dvs i de stora skogbeklädda delarna av landet.

Energiinnehåll mm

Torvbränslen är energirika och analyser visar på energiinnehåll på Visas ej i demon  Mj/kg ts. Askhalterna är högre än för tex. skogsbränslen. Visas ej i demon % aska kan vara ett normalvärde för torv. Stora variationer förekommer vilket man bör vara uppmärksam på när det gäller inköp av torv. Askan från torveldning är sannolikt mindre lämplig att återföra till skogsmark då den kanske kan störa ekosystemet. Därför bör man inte blanda askor från torveldning med askor från trädbränslen om man vill återföra askan till skogen.

Länkar

Torvproducenterna

Svebio