Tillbaka

 

Bränsleanalyser

Gjorda på biobränslen av ackrediterat laboratorium. Bränslet har tagits ut som ett flertal prover och blandats innan analys.

% avser av absolut torrt prov om ej annat avges. SS avser svensk standard. Leco-600 är vanligt analysinstrument.

Obs att variationer kan förekomma. Se detta som ett bra exempel. Länk till Aska längre ned.

Sortiment

Bark

Grot

Sågspån

Torrflis

 

 

 

 

 

Fukthalt % Lev tillstånd (SS187170)

55-60

visas ej i demon

50-55

visas ej i demon

Askhalt% (SS17171)

visas ej i demon

visas ej i demon

0,4-0,6

0,4-0,6

Svavel% (SS187177)

0,05

0,06

0,04

0,03

Klor% (SS187185)

visas ej i demon

visas ej i demon

visas ej i demon

visas ej i demon

Kol% (Leco-600)

52,3

visas ej i demon

49,9

visas ej i demon

Väte% (Leco-600)

visas ej i demon

6,4

visas ej i demon

visas ej i demon

Kväve% (Leco-600)

0,5

visas ej i demon

0,2

0,2

Syre (beräknat)

36,47

visas ej i demon

visas ej i demon

visas ej i demon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om askans innehåll!