Tillbaka

Grundläggande definitioner

 

Biobränsle är sådant bränsle som består av biomassa, d.v.s. material av biologiskt ursprung.

 

Till trädbränslen räknas definitionsmässigt alla biobränslen med skogligt ursprung som består av ved, bark, barr och/eller löv. Trädbränslen omfattar alla bränslen där träd eller delar av träd är utgångsmaterial och där ingen kemisk omvandling av materialet skett. Alltefter ursprung kan trädbränslen indelas i skogsbränslen och återvunnet trädbränsle. Trädbränslen kan ha passerat annan användning - ett exempel på detta är rivningsvirke. Dessa bränslen kallas återvunna trädbränslen. Sådana trädbränslen där utgångsmaterialet inte har passerat annan användning kallas normalt skogsbränslen. Ett tredje trädbränsle är energiskogsbränsle, vilket definieras som trädbränsle från snabbväxande trädarter tex Salix (Sälg), vilka har odlats för energiändamål.

KÖPER DU BIOMASTER SÅ KAN DU HÄR LÄSA OCH HÄMTA ALL INFORMATION FÖR DETTA AVSNITT!