Tillbaka

 

Miljöutsläpp

 

Skorstenshöjd: Bestäms summan av en referenshöjd och s.k. skorstenstillägg som görs för byggnader , terräng m.m. Se vidare Naturvårsverkets Råd (SNV AR 87:2)

 

Koldioxid: Biobränslen ger i praktiken inget nettotillskott av CO2 till atmosfären, något som är mycket fördelaktigt med tanke på växthuseffekten. Biobränslen belastas därför inte med CO2 skatt som kan väntas öka kraftigt framöver. Mätning av koldioxid eller syre och temperatur i rökgaserna skall normalt ske med kontinuerligt registrerande instrument.

 

CO: Koloxid är en vanlig indikator för ofullständig förbränning.

 

Svavel: Inget nettotillskott från biobränslen. Det bör dock nämnas att biobränslen kan innehålla små mängder svavel härrörande från andra källor. Vid förbränning av biobräbränslen frigörs detta svavel och kan lokalt bidra till försurningen.

KÖPER DU BIOMASTER SÅ KAN DU HÄR LÄSA OCH HÄMTA ALL INFORMATION FÖR DETTA AVSNITT!