Tillbaka

Sortimentsinfo

Sågverksflis rå Barr

Produktionen av rå flis 7 milj m3f ub, om man ser till sågar med en årsproduktion 5 000 m3f ub eller mer. Av den totala produktionen av rå sågverksflis i landet 0 gick den allra största delen - 97,3% - till massaindustrin medan 2,7% användes till bränsle. Av bränsleflisen sålde sågverken 69%, medan resterande del förbrukades som bränsle för eget bruk.

Utbytet av sågverksflis är olika beroende på vilken typ av såg man använder. De i följande tabell redovisade utbytesprocenterna gäller för renodlade barrsågverk med en årsproduktion 5000 m3.

 

 

 

 

 

Tabell. Flisutbyte i procent för olika typer av sågverk .

 

Timmertagande                          Flisutbyte

maskin                                            %

Ramsåg                                           31,8

Bandsåg                                           37,5

Cirkelsåg                                         33,1

Reducersåg                                    36,8

Vid en undersökning i Småland utgjorde den procentuella andelen rå sågverksflis  ca  45% av den totala mängden producerade biprodukter vid sågen.

KÖPER DU BIOMASTER SÅ KAN DU HÄR LÄSA OCH HÄMTA ALL INFORMATION FÖR DETTA AVSNITT!