Tillbaka

Info om BioMaster 

Allmänt

BioMaster utnyttjar den bästa informationen från våra äldre BioMaster (hette tidigare BioTool) samt är sedan länge dessutom integrerad i ett webbaserat gränssnitt. Detta gör BioMaster till ett lättanvänt Bioenergi program som utvecklas med ny information efterhand, nya bra beräkningar mm. Du som kund styr vad du önskar och vi försöker förverkliga.

Alla beräkningar ligger integrerat med Excel vilket ger dig utmärkta möjligheter att flytta och kopiera information till andra program i Office paketet. Beräkningsmodellerna är låsta ibland med ett lösenord (BioMaster) för att ej skadas. Du måste tillåta sk Makron i Excel.

Systemkrav är Windows och Explorer , Excel 2007 eller nyare samt också en pdf läsare. Har du äldre Excel så kan du enkeltta fram ett filpaket för detta som följer med alla leveranser.

Enanvändarlicens

BioMaster har s.k. En användarlicens. Det innebär att varje användare måste ha ett eget program. Dock är det tillåtet att installera BioMaster i t.ex. en stationär och en bärbar dator som en och samma person använder. Läs licensavtalet

Fleranvändarlicens

Kunder som efterfrågar fler användarlicenser mer än 5 kan få köpa sådan av oss. Vi sänder då en särskild bekräftelse till kund om att sådan licens föreligger. Begär offert. Eventuellt läggs även en bekräftelse in här direkt i programmet.

Köra från USB eller från datorn

Du kan valfritt köra BioMaster från USB: n eller kopiera över filerna till din dator (rekommenderas).  Starta BioMaster via startfilen ”STARTA BioMaster” och den bör du länka till från ditt skrivbord. Se manual som följer med utskriven och även finns på USB minnet.

Att tänka på

När du öppnar en programdel kan du kanske få ett meddelande där Explorer frågar vad Du vill göra med denna fil. Du kan nu välja att "Öppna den från sin plats". Du kan också slippa att få denna fråga fortsättningsvis genom att markera med en bock i en liten kryssruta till vänster i dialogrutan.

Ibland kan du få olika säkerhetsfrågor. Det beror på att Explorer/Windows emellanåt frågar dessa frågor. Du lär dig snart hur du skall svara för att ditt arbete skall gå smidigt. Självfallet finns inga kända säkerhetsrisker i BioMaster.

Centralt Sortimentsregister

BioMaster har numera ett centralt sortimentsregister. Detta är en stor fördel. Du kan använda våra uppgifter eller lägga in egna. Dessa används sedan i dina kalkyler där du via en blädderruta enkelt väljer sortiment. 

Excel och BioMaster

Genom att vi använder Excel för våra beräkningar och kalkylmodeller så får du som användare många fördelar. Dels är du inne i Office familjen. Kalkyler och modeller kan anpassas av dig om så önskas. Fel som upptäcks kan av oss enklare rättas till. Sparade filer går att skicka med mail etc. och mottagaren kan enkelt öppna dem. 

En viktig fråga är den om Makron. Du måste svara Ja på denna fråga eller ställa in så att Makro tillåts annars fungerar ej kalkylerna fullt ut. Proceduren är lite olika beroende på Excel version du använder. Våra filer är av sk Makroaktiverad typ vilket stöds av Excel från version 2007 på ett enkelt sätt.

Spara och hämta sparade filer

Följer normalprocedurer. Men vill du spara en fil på annan plats i din dator tex i BioMasters katalogen Mina_Kalkyler så går det normalt utmärkt. Om detta görs så måste man hämta beräkningarna direkt från denna katalog via Excel.

 

Uppdatering av länkar

Excel har två system för uppdatering av länkar. Manuell och Automatisk. I BioMaster är sortimentsregistret länkat till flera kalkylmodeller. Om användaren ändrar uppgifter i sortimentsregistret till egna värden regelbundet är det en fördel att välja automatisk uppdatering. Finns ej detta behov saknar valet betydelse.

Säkerhetskopior

Beräkningsmodellerna är viktiga. Skulle någon skadas finns en ny uppsättning i Mappen *.*:/BioMaster/Säkerhetskopior. Du behöver bara hämta filen till BioMaster katalogen MAINFILES så fungerar allt igen. Filerna finns också på USB minnet och kan lätt hämtas även därifrån.

Friskrivning

BioMaster är ett mycket bra hjälpmedel för bioenergi sektorn. Men som alla hjälpmedel måste resultat och slutsatser kritiskt granskas av användaren och tolkas innan beslut.

SW Energi och Miljö Byrån kan inte i något fall ställas till svars för direkta, indirekta, oförutsedda skador, eller följdskador eller ekonomiska förluster för användaren eller annan person, företag eller organisation etc. på grund av brukandet av programmet BioMaster eller felaktigheter i programvaran/kalkylmodeller mm BioMaster eller användning eller tolkning av resultat!