Tillbaka

Miljöfrågor

TILLSTÅNDSANSÖKAN

Användning av bioenergi kräver tillstånd.

Miljövårdslagen 1969:387 rörande energianläggningen anvisar föreskrifter för tillståndsprövning av anläggningar som använder bioenergi som bränsle. Förbränning av bioenergi räknas som miljöfarlig verksamhet vilket kräver tillstånd.

Lagen detaljreglerar ej utan det gör regeringen via så kallade förordningar. Regeringen kan i sin tur delegera till exempelvis Naturvårdsverket som kan utforma föreskrifter. De tre källor där information om vad som krävs för att använda bioenergi som bränsle är följaktligen:

1) Lagen
2) Förordningar
3) Föreskrifter

Naturvårdsverket ger ut information på ett lättillgängligt sätt i olika skrifter som kan beställas. En informativ skrift är Branschfakta Förbränningsanläggningar för energiproduktion.

Vem ger tillstånd?

KÖPER DU BIOMASTER SÅ KAN DU HÄR LÄSA OCH HÄMTA ALL INFORMATION FÖR DETTA AVSNITT!