Buller och info från SW Energi & Miljö Byrån för oss som jobbar för en bättre miljö och en bättre värld.

 

Exempel på ljudnivåer i dB

En ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB uppfattar vi normalt som en fördubbling av ljudets styrka.

Ljudkälla

Ljudtrycksnivå, dB

Högsta möjliga ljudnivå

            194

Invid startande jetplan

            145

Smärtgräns

           120

Grovslipning, avstånd 1 m

            110

Motorsåg, avstånd 1 m

            100

Excenterpress, avstånd 1 m

             90

Luftkyld elmotor, avstånd 1 m

             80

Normalt samtal

             65

Ljudisolerat pausrum

             45

Kylskåp, avstånd 1 m

             30

Tyst sovrum

             20

Svagast uppfattbara ljud

              0

Länk

Läs mer

Decibelskala

 

CO2 utsläpp från olika källor

Smarta annorlunda Energispartips

Länkar med bra info

Intressant Oljefakta: 1 fat olja motsvarar 158.987295 liter. I västvärlden förbrukar vi i genomsnitt 20 fat råolja / man om året. I kina och Indien är motsvarande siffra ett fat/man om året.

            
http://www.stockpicker.se/img/bareels.gif 

Hur fungerar en värmepump?

Värme pumpsprincipen

Principen för en värmepump
En värmepump fungerar i princip som ett omvänt kylskåp.

Den tar värme från utsidan och transporterar den till  insidan. Förenklat bygger principen på ett slutet system, ett kretslopp, där ett sk köldmedium i flytande/gas- form tar upp värme från omgivningen när det förångas i den sk ”förångaren”

i utomhusdelen. En kompressor komprimerar sedan mediet varvid temperaturen höjs kraftigt.
Det varma mediet transporteras vidare till en ”kondensor” i inomhusdelen där värmen avges. Därefter sänks trycket i en expansionsventil och mediet går tillbaka till förångaren, och kretsloppet fortsätter.

Effektvinsten ligger i att den värmeeffekt som systemet kan generera är mångdubbelt större än den elenergi som krävs för att driva kompressor och fläktar. Värme kan hämtas från berggrunden, från vatten, från marken eller från utomhusluften. Själva värmen kommer alltså från naturen själv, det är värmepumptekniken som ser till att den blir till billig uppvärmning i huset.

Inverterteknik
En värmepump med så kallad on/off teknik har en kompressor som startar och stoppar när den reglerar värmen. Den drar därför mer energi och ger sämre verkningsgrad. Luftvärmepumpar med den senaste invertertekniken där kompressorn arbetar hela tiden, men med olika hastighet, beroende av fastighetens energibehov är därför energisnålare och har högre verkningsgrad.  

1 Btu/h ≈ 0,293 watt

 

 

 SW Energi & Miljö Byrån

Strandvägen 34 C

652 23 Karlstad

Tel 054-7717200

info@sweom.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till S.W.Development gruppens website

 

S.W.Development Gruppen AB, Strandvägen 34 C, 652 23 Karlstad

email