Fritidshuset

Beskrivning: C:\SAM_DATA_NEW\SWEOM-SW ENERGI OCH MILJÖ BYRÅN\Mina Websidor SWEOM\SWEOMs nya websidor\sam\energispartips\bilder\hus.JPG

Underhållsvärme i hus som står tomma vintertid

Många tror att tomma fritidshus måste skyddas med underhållsvärme ofta runt 15 grader. Det är helt fel. Fritidshuset klarar sig utmärkt utan värme bara du ordnar lite naturlig självdragsventilation. Det slukar stora mängder energi att hålla ett tomt fritidshus uppvärmt. Ofta är fritidshus dessutom sämre isolerade kanske har äldre radiatorer med lite dåliga termostater. Besöker du ej fritidshuset vintertid tappa ut allt vatten, stänga av värmen helt, öppna ventiler och spjäll så naturlig ventilation sker. Saknar du ventiler sätt upp en på respektive gavel långsida gärna i sydvästlig riktning . Du får nu ett naturligt självdrag bara du lämnar alla innerdörrar öppna i huset. Vill du att fritidshuset skall se lite bebott ut. Ordna detta med lågenergilampor och enkla timers.

Underhållsvärme i hus som besöks då och då regelbundet även vintertid

I detta fall kan det vara av intresse att hålla viss underhållsvärme. Några 15 grader behövs ej men 5-8 grader kan vara lämpligt. Enklast ordnas detta genom en billig byggfläkt på ca 2 kW kostar runt 500 kr som placeras centralt i huset. Eller en oljefylld radiator på 1 kW med elektronisk termostat som också ställs centralt. Ej under fönster där termostaten kan bli lurad och onödig energi förbrukas. Med denna metod kan man ofta hålla en bra underhållsvärme till låg kostnad. 5-10 kWh i medeltal per dygn i ett normalt fritidshus under vintersäsongen. Kom ihåg bara att öppna dörrar till de utrymmen du vill ha värme i. Värmen sprider sig genom naturlig cirkulation.

Avfuktare 

Är du orolig för fukt i fritidshuset. Skaffa en billig avfuktare. Kostar ca 1000 kr. Om du har lite underhållsvärme på så kostar den i praktiken inget i drift då avfuktaren i sig genererar värme också. Att det blir torrare inomhus gör också att det upplevs mindre rått och man upplever att det blir varmare snabbare vid besök. En avfuktare i fritidshus är perfekt. Ett frågetecken kan vara avfuktarens förmåga att fungera i hus utan underhållsvärme vid de tillfällen då det råkar vara minusgrader inomhus. Å andra sidan är luftfuktigheten då låg. Att använda avfuktare är egentligen mycket bättre än att försöka värma bort fukt vilket är dyrbart. En avfuktare är verkligen en smart billig energisparare.

Värmeförsörjning vid besök

Mest ekonomiskt är en effektiv vedkamin och bra termostater på elradiatorer som man ställer på ca 15 -17 gr. Har man ej möjlighet till vedvärme är möjligen en luftvämepump ett alternativ men den kan vara svår eller rent av omöjlig att räkna hem i fritidshus även om reklamen ibland vill få oss att tro annat. Dessutom upplever många luftvärmepumpar som störande estetiskt. Ev underhållsbehov kan också vara en nackdel i avlägset belägna fritidshus. Luftvärmepumpar är idag så billiga och bra att de mycket väl kan vara ett bra alternativ både för underhållsvärme och som huvudvärmekälla vid besök.

Täta springor

Ventilation är bra men det kan bli för mycket av det goda om fönster har stora springor mot karmarna. En enkel metod som användes förr var klisterremsor. Nu kan vi stället använda tätningslister eller varför inte tänka som förr klisterremsor. Istället för klisterremsor kan man använda vit eltejp. Blir fint och är lätt att byta ut. Att täta sparar mycket energi i uppvärmda hus.

Varmvatten

Använd små el varmvattenberedare. Oftast räcker en storlek på 10-30 liter både till disk och dusch. Större storlekar medför energislöseri då man normalt lämnar fritidshuset med varmvatten i beredaren som bara tappas ut eller får kallna långsamt. Stäng av strömmen till varmvattenberedaren 4-8 timmar innan du lämnar stugan så sparar du några kronor varje gång ytterligare.

Utebelysning

Skymningsrelä eller rörelsevakter bör kopplas till all ytterbelysning. Ett bra alternativ kan ändå vara att helt enkelt ha en vanlig strömbrytare och man har då helt enkelt utebelysningen avstängd när man ej är på plats. Släckta lampor drar ingen el.

Solcellslampor

Lite billiga solcellslampor ger sommarhalvåret ljuspunkter även då stugan stor tom. Billigt och trevligt. Men solcellslampor fungerar tyvärr ej vintertid.

Bastu

Klart man har en vedeldad bastu om man vill ha bastu vid fritidshuset. Det sparar kanske minst 5 kWh varje gång man använder den jämfört med en eldito.

Alla hus har en solvärmeanläggning.

Solen värmer gratis. Fönster mot söder måste tillåtas släppa in sol. Alla månader utom December och Januari ger normalt värdefulla tillskott genom instrålande sol. Ofta mer än man tror. 

 

Till första sida

 

 


SW Energi & Miljö Byrån

Strandvägen 34, 652 23 Karlstad,

Telefon 054-7717200, email info@sweom.se