Offentliga lokaler och fastigheter

Värme

Här finns ofta stora besparingar att göra

När lokalen är tom

Sänk temperaturen och minska ventilationen

När lokalen används

Se till så att en bra komfort temperatur hålls. Ofta ser man kupevärmare och värmefläktar vid arbetsplatser för att personalen fryser genom dåligt justerade värmessystem. Ett stort slöseri med energi. 

Belysning

Rörelsevakter och närvarostyrd belysning är nästan nödvändigt i offentliga lokaler där många olika personer rör sig.

Gör en energikartläggning

Upprätta en databas i tex Excel och notera energiförbrukning, användningsområde, lokalyta mm. Räkna ut energiförbrukning per m2. Är den större än 200 kWh per m2 och år kan det definitivt en varningsklocka.

Vanliga enkla fel i energianvändningen i offentliga lokaler

Elradiatorer som står på maxläge dvs termostaterna är satta ur funktion

Kupevärmare och värmefläktar används i rum som man upplever kalla pga dåligt injusterade värmesystem

Ventilation står på för fullt i tomma lokaler

Belysning står på dygnet om trots att lokalerna är tomma

Åtgärder som snabbt sparar pengar

Energikartläggning där fastigheter med stor energiförbrukning identifieras

Ställ in och kontrollera reglersystem

Justera in värmesystemen

Kontrollera  ventilationens styr och reglersystem

Lås termostater på främst elradiatorer

Uppmuntra personalen att spara energi

 


SW Energi & Miljö Byrån

Strandvägen 34, 652 23 Karlstad,

Telefon 054-7717200, email info@sweom.se

 

Till första sida