Bil och resor

Vi närmare oss ett samhälle där energi blir en bristvara. Sannolikt en dyr sådan. Våra livsmönster kommer därför ganska så fort att få förändras varken vi vill det eller ej. Bilåkandet är för oss ofta viktigt och vi vill ej avstå från denna frihet. Vi kommer att välja mindre och energisnålare bilar. Dieselmotorer blir allt vanligare. Det var inte länge sedan de flesta tyckte att 1 liter per mil i förbrukning var rätt ok. Många anser idag att 0,5 liter per mil är mer lagom. Något som idag nås med många lite mer lagom stora snåla bilar.

Tågtrafiken kommer sannolikt att öka på bekostnad på inrikesflyget. Miljöprofilen hos flyget är för närvarande inte acceptabel anser många. För företag och privatpersoner är det viktigt att välja resesätt som är ett bra miljöval och visar att man bryr sig om miljön. Så länge flyget inte kan visa upp en mer miljövänlig profil så riskerar flyget att tappa mark främst inom inrikesdelen. Vid utrikesflyg är flyget ofta oslagbart som färdmedel då tidsvinsterna och bekvämligheten är något som starkt talar för flyget vid denna typ av resor.

Cykling kommer att öka som ett alternativ för lokala kortare transporter. Bra för miljön, hälsan och plånboken. 

Det är också viktigt att förstå att hela vårt samhälle är uppbyggt på snabba och effektiva transporter. Hur vi skall kunna lösa detta framöver i en situation när energin blir allt dyrare och miljöpåverkan måste minska är en mycket svår nöt att knäcka. Klarar vi inte detta så hotas hela vår välfärd.

Till första sida

 

SW Energi & Miljö Byrån

Strandvägen 34, 652 23 Karlstad,

Telefon 054-7717200, email info@sweom.se