Klimat- och miljöfakta från SW Energi & Miljö Byrån för oss som jobbar för ett bättre klimat och en bättre värld.

 

CO2 utsläpp från olika källor

Smarta annorlunda Energispartips

Länkar med bra info

Framtidsfrågor som hänger ihop läs på en intressant blogg.

 

Intressant Oljefakta: 1 fat olja motsvarar 158.987295 liter. I västvärlden förbrukar vi i genomsnitt 20 fat råolja / man om året. I kina och Indien är motsvarande siffra ett fat/man om året.

            
http://www.stockpicker.se/img/bareels.gif 

Hur fungerar en värmepump?

Värme pumps principen

Principen för en värmepump
En värmepump fungerar i princip som ett omvänt kylskåp.

Den tar värme från utsidan och transporterar den till insidan. Förenklat bygger principen på ett slutet system, ett kretslopp, där ett sk köldmedium i flytande/gas- form tar upp värme från omgivningen när det förångas i den sk ”förångaren”

i utomhusdelen. En kompressor komprimerar sedan mediet varvid temperaturen höjs kraftigt.
Det varma mediet transporteras vidare till en ”kondensor” i inomhusdelen där värmen avges. Därefter sänks trycket i en expansionsventil och mediet går tillbaka till förångaren, och kretsloppet fortsätter.

Effektvinsten ligger i att den värmeeffekt som systemet kan generera är mångdubbelt större än den elenergi som krävs för att driva kompressor och fläktar. Värme kan hämtas från berggrunden, från vatten, från marken eller från utomhusluften. Själva värmen kommer alltså från naturen själv, det är värmepumptekniken som ser till att den blir till billig uppvärmning i huset.

Inverterteknik
En värmepump med så kallad on/off teknik har en kompressor som startar och stoppar när den reglerar värmen. Den drar därför mer energi och ger sämre verkningsgrad. Luftvärmepumpar med den senaste invertertekniken där kompressorn arbetar hela tiden, men med olika hastighet, beroende av fastighetens energibehov är därför energisnålare och har högre verkningsgrad.  

1 Btu/h ≈ 0,293 watt

 

När vinter kylan sätter in!

Januari 2010 går till historien med riktigt sträng kyla. Den 8e jan var elpriset uppe på 10 kr/MWh en tid. Erfarenheterna är att planera för sträng kyla trots klimatförändringar. Det finns inget samband som påverkar arbetet att jobba vidare med energisnåla hus. Ha vatten i dunkar, ved, fotogen och nödbelysning hemma. Skotta upp snö runt huset. Utnyttja sommaren för att isolera och utveckla alternativ till el. Under vintern går det inte göra mycket annat än att elda de stora projekten får vänta. Lätt att glömma sommartid. 

Bra att ha, 

Fotogen kamin, fotogen, gasolkamin med gasol, cellplast att lägga över avlopps kanaler, värmeljus, batterier, nödbelysning, reservelkraft aggregat, fulltankad bil och massor av ved.

 

SW Energi & Miljö Byrån

Strandvägen 34C

652 23 Karlstad

Telefon 054-7717200

Email info@sweom.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till S.W.Development gruppens website

 

S.W.Development Gruppen AB, Strandvägen 34 C, 652 23 Karlstad

email