Energislag Beräknings notering Emission CO2 kg/MWh Övrig info 
El marginal el 100 Främst kolbaserad
El vattenkraft 5 Inkl byggnad
El blandel 56 Vatten , el , kol, kärnkraft
Vindkraft 10 Inkl byggnad
Kärnkraft 3 Inkl byggnad
Olja EO1 2680 kg/m3 r 10000 kWh/m3 =10MWh 268 Transport ej inkluderat
Bensin 2350 kg /m3 9060 kWh/m3 2,35 kg/liter 259 Transport ej inkluderat
Diesel 2590 kg/m3 10000 kWh/m3=2,59 kg/liter 259 Transport ej inkluderat
Pellets/briketter 18 7% energiinsats fossilt[1]
Spillvärme Stora 13 Rena biobränslen i basen
Miljö bil 1,2 kg/ mil
Volvo V70 bensin 2,4 kg/mil
Flyg Boeing 737 2 kg/mil
Tåg 0,5-1 kg/10 mil 
Buss landsväg 40-50 passagerare per buss i snitt 0,5 kg/mil
Buss stad diesel 1,0 kg/mil

[1]
Inklusive alla transporter