Copyright SWEOM
 START
Företagets verksamhet är fokuserad på seminarier, projekt och utveckling av olika slag inom energi och miljö. Företrädesvis teknik och energi relaterade projekt där miljöfördelar kan identifieras liksom projektledning och analys arbeten.

Exempel på vad SWEOM arbetar med.

 • Projektledning inom kommuner och företag
 • Seminarier VÄLJ Livet efter oljan, Livet efter klimat förändringen, Fastigheter i nya klimatet.
 • Teknik utveckling med energi och miljö i fokus
 • Egen försöksverksamhet med sol och vind el i småskalig fastighets miljö
 • Energi projekt inom bioenergi sol mm
 • Lagerberäkningar med flygbildstöd på biobränsleterminaler
 • Analys av besparings potential i fastigheter
 • Energisystem och energi- och miljöanalyser i äldre kulturskyddade fastigheter
 • Utveckling av egna kalkyl och analysmodeller i Excel
 • Analysprojekt för vatten i insjöar och dess sjösystem
 • Indikativ buller mätning med åtgärdsförslag
 • Indikativ radonmätning med åtgärdsförslag

Kontakta SWEOM för en kreativ men jordnära diskussion rörande dina projekt.

info@sweom.se
054-7717200
0703-878955